Taśmy konturowe

OZNAKOWANIE ODBLASKOWE KONTUROWE
Obowiązek oznakowania odblaskowego konturowego dotyczy pojazdów określonych w regulaminie EKG ONZ Nr 48 oraz w rozporządzeniu MI z dnia 4 maja 2009 roku zmieniającym rozporządzenie w sprawie warunków technicznych pojazdów oraz zakresu ich niezbędnego wyposażenia (Dz. U. Nr 75 poz. 639).

OBOWIĄZKOWO

N2>7,5 ton

Pojazdy używane do przewozu ładunków, których dopuszczalna masa całkowita przekracza 7,5 tony i nie przekracza 12 ton oraz których długość jest większa od 6 m, a szerokość jest większa od 2,1 m.

N3

Pojazdy używane do przewozu ładunków, których dopuszczalna masa całkowita przekracza 12 ton, długość jest większa od 6 m, a szerokość jest większa od 2,1 m.

03

Przyczepy i naczepy, których masa całkowita maksymalna jest większa niż 3,5 tony, ale nie przekracza 10 ton

04

Przyczepy i naczepy, których masa całkowita maksymalna przekracza 10 ton

OPCJONALNIE

N1

Pojazdy używane do przewozu ładunków, których dopuszczalna masa całkowita nie przekracza 3,5 tony

N2<7,5 ton

Pojazdy używane do przewozu ładunków, których dopuszczalna masa całkowita jest większa od 3,5 tony i mniejsza od 7,5 tony

02

Przyczepy i naczepy, których masa całkowita maksymalna jest większa niż 0,75 tony i nie przekracza 3,5 tony

M2

Autobusy przeznaczone do przewozu osób o liczbie miejsc siedzących dla pasażerów przekraczającej 8 i o masie całkowitej maksymalnej nie większej niż 5 ton

M3

Autobusy przeznaczone do przewozu osób o liczbie miejsc siedzących dla pasażerów przekraczającej 8 i o masie całkowitej maksymalnej większej niż 5 ton

NIEDOZWOLONE

M1

Samochody osobowe

01

Przyczepy o dopuszczalnej masie całkowitej mniejszej od 0,75 tony

Dopuszczalne kolory oznakowania konturowego wg Regulaminu ECE 48*
Kontur tylny: kolor żółty lub czerwony
Kontur boczny: kolor żółty lub biały
* dopuszczalne kolory mogą się różnić w zależności od kraju


10 powodów, dla których warto zastosować taśmę konturową
:
1.    Zwiększa bezpieczeństwo Twojej floty, a wraz z tym bezpieczeństwo Twoich kierowców i transportowanych towarów.
2.    Mniejsza szkodowość floty to możliwość uzyskania mniejszych stawek ubezpieczeniowych a także większe zaufanie partnerów handlowych (pewność, terminowość dostawy).
3.    Duża część przejazdów dokonuje się w nocy, a więc w porze największego zagrożenia wypadkiem z powodu braku widoczności/oznakowania.
4.    Pozwala wyróżnić pojazdy ciężarowe poruszające się po drodze. Dzięki temu kierowcy pojazdów osobowych mogą lepiej ocenić wielkość i prędkość ciężarówki a przez to bezpieczniej wykonać np. manewr wyprzedzania.
5.    Pojazd z naczepą oznakowany taśmą odblaskową jest widoczny nawet z tysiąca metrów. Dzięki temu kierowca ma więcej czasu na ocenę sytuacji na drodze i odpowiednią reakcję.
6.    Wiele dróg w Polsce jest wąskich i kolizyjnych, czyli takich, na których występuje dużo skrzyżowań, dróg podporządkowanych, wyjazdów z posesji na drogę główną. W takich sytuacjach pojazd ciężki musi być szczególnie dobrze oznakowany.
7.    Często zmieniają się warunki pogodowe - pomimo to, transport musi odbywać się bez zakłóceń i przestojów. We mgle, podczas opadów deszczu czy śniegu widoczność pojazdu spada. Taśma konturowa pozwala temu zapobiec.
8.    Taśma konturowa jest coraz powszechniejsza w krajach UE. Twój pojazd nie powinien być gorzej widoczny.
9.    Taśma konturowa stwarza możliwość zastosowania grafiki odblaskowej do reklamy Twojej firmy. Dzięki temu Twoja flota staje się 24h nośnikiem reklamy.
10. Taśma konturowa świadczy o wysokiej świadomości i właściwym zrozumieniu kwestii bezpieczeństwa drogowego. Pozwala chronić nie tylko pojazd nią oznakowany, ale także - lub może przede wszystkim - innych uczestników ruchu
.

Podstawa prawna
•    ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY1) z dnia 4 maja 2009 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków technicznych pojazdów oraz zakresu ich niezbędnego wyposażenia)
•    DYREKTYWA KOMISJI 2007/35/WE z dnia 18 czerwca 2007 r zmieniająca, w celu dostosowania do postępu technicznego, dyrektywę Rady 76/756/EWG dotyczącą instalacji urządzeń oświetleniowych oraz sygnalizacji świetlnej na pojazdach silnikowych i ich przyczepach.