Obsługa szkód komunikacyjnych

Firma Pony Auto Polska pomaga klientom w zgłoszeniu szkody komunikacyjnej w wyniku której uszkodzona została zabudowa samochodowa produkcji Auto Pony Polska, ale również innych producentów zabudów samochodowych. Gwarantujemy Państwu wysoki standard obsługi merytorycznej i formalnej w zakresie likwidacji szkody komunikacyjnej. Efektem naszej pracy jest maksymalne skrócenie czasu likwidacji szkody

Firma Auto Pony pracuje w oparciu o następujący schemat postępowania zgodny ze standardami przyjętymi przez Towarzystwa Ubezpieczeniowe:

1. Klient zgłasza szkodę za pomocą formularza, który wypełnia sam lub w jego imieniu (osobiście lub telefonicznie)  wypełnia nasz pracownik, Kierownik Produkcji i Serwisu. Wypełnienie formularza pozwoli skróci Państwa czas wykonania usługi.

2. Na podstawie pisemnego zgłoszenia, zdjęć, protokołu oględzin (dotyczy konieczności dokonania oględzin) sporządzony zostaje kosztorys do przedmiotowego Towarzystwa Ubezpieczeniowego

3. Po zaakceptowaniu kosztorysu zakład naprawczy Auto Pony Polska po wcześniejszym zaplanowaniu z klientem możliwości podstawienia samochodu dokonuje naprawy. W razie konieczności sporządzamy dla TU opinię techniczna uzasadniającą zakres prac

4. Zakład naprawczy wystawia fakturę za naprawę zgodną z kosztorysem i przesyła ją do Towarzystwa ubezpieczeniowego i do klienta. Wykonujemy również zdjęcia po naprawie, które udostępniamy klientowi i TU. 

Dane teleadresowe dostępne w zakładce KONTAKT

Druki do pobrania:

Zapytaj naszego pracownika o szczegóły