Warunki gwarancji

I. Postanowienia ogólne gwarancji:

  • Firma Pony Auto-Polska  jest producentem nadwozia, gwarantem. 
  • Gwarantem może być inny producent urządzenia stanowiącego element doposażenia np. windy załadowczej, agregatu grzewczego, agregatu chłodniczego,
    poduszek pneumatycznych itp. Producent PONY AUTO -Polska zobowiązany jest do dostarczenia klientowi przedmiotowych gwarancji

II. Okres gwarancji

  • Gwarant udziela Klientowi-Nabywcy  gwarancji na okres 24  miesięcy od daty sprzedaży nadwozia.
  • Klient - Nabywca jest zobowiązany do dokonania u Gwaranta przeglądów gwarancyjnych w 6 , 12 i 18 miesiącu  licząc od daty sprzedaży nadwozia.
  • Brak dokonania przeglądów gwarancyjnych o którym mowa w pkt.2 może skutkować utratą gwarancji.