RPO WSL 3.2
Komunikat
Szanowni Państwo,

W związku z zapytaniem ofertowym z dnia 01.09.2018 na zakup, dostawę, instalację i uruchomienie nowych środków trwałych – sprzętu informatycznego a to:

1. Stacjonarny zestaw komputerowy (komputer, monitor 22", klawiatura, mysz) do instalacji oprogramowania CAD – 1 szt.
2. Urządzenie wielofunkcyjne formatu A3 (skaner, drukarka, ksero) – 1 szt.

Wystosowanym w ramach projektu nr WND-RPSL.03.02.00-24-0129/16-004 o tytule :
Inwestycja w rozwój zaplecza produkcyjnego i konstrukcyjno - rozwojowego dla wprowadzenia innowacyjnej i unikalnej adaptowalnej platformy załadunkowej do samochodów dostawczych.

Informujemy, że zamówienie udzielono firmie
VenCo SH spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp. k.
ul. Niedźwiedziniec 14A/7,
41-506 Chorzów,
NIP:9542191969.
Oferta tejże firmy otrzymała najwyższą ilość punktów w ramach przyjętych kryteriów.
Komunikat
Szanowni Państwo,

W związku z zapytaniem ofertowym z dnia 01.09.2018 na zakup, dostawę, instalację i dostawę, instalację i uruchomienie oprogramowania a to:

1. Oprogramowanie klasy CAD 3D i Trailer Win lub równoważne – 1 szt. (1 komplet)

Wystosowanym w ramach projektu nr WND-RPSL.03.02.00-24-0129/16-004 o tytule :
Inwestycja w rozwój zaplecza produkcyjnego i konstrukcyjno - rozwojowego dla wprowadzenia innowacyjnej i unikalnej adaptowalnej platformy załadunkowej do samochodów dostawczych.

Informujemy, że zamówienie udzielono firmie
VenCo SH spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp. k.
ul. Niedźwiedziniec 14A/7,
41-506 Chorzów,
NIP:9542191969.
Oferta tejże firmy otrzymała najwyższą ilość punktów w ramach przyjętych kryteriów.
Komunikat
Szanowni Państwo,

W związku z zapytaniem ofertowym z dnia 01.09.2018 na zakup, dostawę, instalację następujących urządzeń:

1. Formy do spojlerów – 3 szt.

Wystosowanym w ramach projektu nr WND-RPSL.03.02.00-24-0129/16-004 o tytule :
Inwestycja w rozwój zaplecza produkcyjnego i konstrukcyjno - rozwojowego dla wprowadzenia innowacyjnej i unikalnej adaptowalnej platformy załadunkowej do samochodów dostawczych.

Informujemy, że zamówienie udzielono firmie
PPHU AS-Design Car Spoiler
41-902 Bytom
ul. Arki Bożka 3,
NIP: 6411391614.
Oferta tejże firmy otrzymała najwyższą ilość punktów w ramach przyjętych kryteriów.
Komunikat
Szanowni Państwo,

W związku z zapytaniem ofertowym z dnia 01.09.2018 na zakup, dostawę, instalację następujących urządzeń:

1. Spawarka typu MIG – 1 szt.
2. Wyciągarka spalin do stanowisk spawalniczych – 2 szt.
3. Wyciągarka pyłu z filtrami wiórów do pił – 2 szt.
4. Automatyczny laser kątowy – 1 szt.

Wystosowanym w ramach projektu nr WND-RPSL.03.02.00-24-0129/16-004 o tytule :
Inwestycja w rozwój zaplecza produkcyjnego i konstrukcyjno - rozwojowego dla wprowadzenia innowacyjnej i unikalnej adaptowalnej platformy załadunkowej do samochodów dostawczych.

Informujemy, że zamówienie udzielono firmie
SLET Sp. z o.o.
ul. Staszica 2,
42-503 Będzin, os. Ksawera
NIP:6250009152.
Oferta tejże firmy otrzymała najwyższą ilość punktów w ramach przyjętych kryteriów.
Komunikat
Szanowni Państwo,

W związku z zapytaniem ofertowym z dnia 04.10.2017 na zakup, dostawę, instalację następujących urządzeń:

1. Suwnica z 2-ma wyciągarkami – 1 szt.

Wystosowanym w ramach projektu nr WND-RPSL.03.02.00-24-0129/16-002 o tytule :
Inwestycja w rozwój zaplecza produkcyjnego i konstrukcyjno - rozwojowego dla wprowadzenia innowacyjnej i unikalnej adaptowalnej platformy załadunkowej do samochodów dostawczych.

Informujemy, że zamówienie udzielono firmie
ZAKŁAD BUDOWY URZĄDZEŃ DŹWIGNICOWYCH ZBUD Sp. z o.o.
NIP:8711578890.
Oferta tejże firmy otrzymała najwyższą ilość punktów w ramach przyjętych kryteriów.
Komunikat
Szanowni Państwo,

W związku z zapytaniem ofertowym z dnia 22.08.2017 na zakup, dostawę, instalację następujących urządzeń:

1. Piła do aluminium sterowana numerycznie CNC – 1 szt.
2. Zintegrowana linia do wytwarzania paneli warstwowych – 1 szt.

Wystosowanym w ramach projektu nr WND-RPSL.03.02.00-24-0129/16-002 o tytule :
Inwestycja w rozwój zaplecza produkcyjnego i konstrukcyjno - rozwojowego dla wprowadzenia innowacyjnej i unikalnej adaptowalnej platformy załadunkowej do samochodów dostawczych.

Informujemy, że zamówienie udzielono firmie
P.P.H.U. "FIBER" DRABIK MARCIN
40-740 Katowice
ul. Warmińska 19a/3
NIP:6272506248.
Oferta tejże firmy otrzymała najwyższą ilość punktów w ramach przyjętych kryteriów.
Zapytanie ofertowe z dnia 01.09.2018
Szanowni Państwo,

W związku z realizacją projektu nr WND-RPSL.03.02.00-24-0129/16-004 o tytule :
Inwestycja w rozwój zaplecza produkcyjnego i konstrukcyjno - rozwojowego dla wprowadzenia innowacyjnej i unikalnej adaptowalnej platformy załadunkowej do samochodów dostawczych.

Projekt realizowany w ramach konkursu zamkniętego nr RPSL.03.02.00-IP.01-24-001/15 z Działania 3.2 „Innowacje w MŚP” i Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020.

Przedkładamy zapytanie ofertowe na dostawę, instalację i uruchomienie nowych środków trwałych – sprzętu informatycznego a to:

1. Stacjonarny zestaw komputerowy (komputer, monitor 22", klawiatura, mysz) do instalacji oprogramowania CAD – 1 szt.
2. Urządzenie wielofunkcyjne formatu A3 (skaner, drukarka, ksero) – 1 szt.

Zapytanie ofertowe z dn. 01.09.18 - Sprzęt informatyczny


Zapytanie ofertowe z dnia 01.09.2018
Szanowni Państwo,

W związku z realizacją projektu nr WND-RPSL.03.02.00-24-0129/16-004 o tytule :
Inwestycja w rozwój zaplecza produkcyjnego i konstrukcyjno - rozwojowego dla wprowadzenia innowacyjnej i unikalnej adaptowalnej platformy załadunkowej do samochodów dostawczych.

Projekt realizowany w ramach konkursu zamkniętego nr RPSL.03.02.00-IP.01-24-001/15 z Działania 3.2 „Innowacje w MŚP” i Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020.

Przedkładamy zapytanie ofertowe na dostawę, instalację i uruchomienie oprogramowania a to:

1. Oprogramowanie klasy CAD 3D i Trailer Win lub równoważne – 1 szt. (1 komplet)
Zapytanie ofertowe z dn. 01.09.18 - CAD i TrailerWin


Zapytanie ofertowe z dnia 01.09.2018
Szanowni Państwo,

W związku z realizacją projektu nr WND-RPSL.03.02.00-24-0129/16-004 o tytule :
Inwestycja w rozwój zaplecza produkcyjnego i konstrukcyjno - rozwojowego dla wprowadzenia innowacyjnej i unikalnej adaptowalnej platformy załadunkowej do samochodów dostawczych.
Projekt realizowany w ramach konkursu nr RPSL.03.02.00-IP.01-24-001/15 z Działania 3.2 „Innowacje w MŚP” i Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020.

Przedkładamy zapytanie ofertowe na zakup, dostawę, instalację :
1. Formy do spojlerów – 3 szt.
Zapytanie ofertowe z dn. 01.09.18 - Formy do spojlerów


Zapytanie ofertowe z dnia 01.09.2018
Szanowni Państwo,

W związku z realizacją projektu nr WND-RPSL.03.02.00-24-0129/16-004 o tytule :
Inwestycja w rozwój zaplecza produkcyjnego i konstrukcyjno - rozwojowego dla wprowadzenia innowacyjnej i unikalnej adaptowalnej platformy załadunkowej do samochodów dostawczych.

Projekt realizowany w ramach konkursu nr RPSL.03.02.00-IP.01-24-001/15 z Działania 3.2 „Innowacje w MŚP” i Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020.

Przedkładamy zapytanie ofertowe na zakup, dostawę, instalację następujących urządzeń:

1. Spawarka typu MIG – 1 szt.
2. Wyciągarka spalin do stanowisk spawalniczych – 2 szt.
3. Wyciągarka pyłu z filtrami wiórów do pił – 2 szt.
4. Automatyczny laser kątowy – 1 szt.
Zapytanie ofertowe z dn. 01.09.18 - Urządzenia warsztatowe


Zapytanie ofertowe z dnia 04.10.2017
Szanowni Państwo,

W związku z realizacją projektu nr WND-RPSL.03.02.00-24-0129/16-002 o tytule :
Inwestycja w rozwój zaplecza produkcyjnego i konstrukcyjno - rozwojowego dla wprowadzenia innowacyjnej i unikalnej adaptowalnej platformy załadunkowej do samochodów dostawczych.
Projekt realizowany w ramach konkursu zamkniętego nr RPSL.03.02.00-IP.01-24-001/15 z Działania 3.2 „Innowacje w MŚP” i Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020.

Przedkładamy zapytanie ofertowe na zakup, instalację i uruchomienie elementu środowiska produkcyjnego - suwnica dla głównej hali produkcyjnej a to:

1. Suwnica z 2-ma wyciągarkami – 1 szt.
Zapytanie ofertowe z dn. 04.10.17 - Suwnica


Zapytanie ofertowe z dnia 22.08.2017
Szanowni Państwo,

W związku z realizacją projektu nr WND-RPSL.03.02.00-24-0129/16-002 o tytule :
Inwestycja w rozwój zaplecza produkcyjnego i konstrukcyjno - rozwojowego dla wprowadzenia innowacyjnej i unikalnej adaptowalnej platformy załadunkowej do samochodów dostawczych.
Projekt realizowany w ramach konkursu nr RPSL.03.02.00-IP.01-24-001/15 z Działania 3.2 „Innowacje w MŚP” i Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020.

Przedkładamy zapytanie ofertowe na zakup, dostawę, instalację i uruchomienie elementów składowych środowiska produkcyjnego a to:

1. Piła do aluminium sterowana numerycznie CNC – 1 szt.
2. Zintegrowana linia do wytwarzania paneli warstwowych – 1 szt.
Zapytanie ofertowe z dn. 22.08.17 - Środowisko produkcyjne