RPO WSL 3.3
Komunikat z dnia 23.10.2017
Szanowni Państwo!

W nawiązaniu do zapytania ofertowego z dnia 23.10.2017 na dostawę, instalację i uruchomienie następujących nowych środków trwałych – sprzętu informatycznego:

1. Serwer bazy danych i aplikacji,
2. Drukarka laserowa A3 – 1 szt.,
3. Terminal pracownika - 2 szt.
4. Zestaw komputerowy – 1 szt.

w związku z realizacją projektu nr WND-RPSL.03.03.00-24-094G-16-002 o tytule:
Inwestycja w innowacyjne specjalistyczne oprogramowania przeznaczone dla optymalizacja procesów B2B oraz B2E w relacjach z kontrahentami, wykonawcami i pracownikami.

Niniejszym informujemy, że obligatoryjny termin realizacji zamówienia/umowy to 30.06.2018.

Niniejszym informujemy i potwierdzamy, że zgodnie z treścią formularza ofertowego (Załącznik nr 1 do zapytania) należy złożyć ofertę jedynie na dostawę, instalację i uruchomienie następujących nowych środków trwałych – sprzętu informatycznego:

1. Serwer bazy danych i aplikacji,
2. Terminal pracownika - 2 szt.
3. Zestaw komputerowy – 1 szt.
Komunikat z dnia 23.10.2017
Szanowni Państwo!

W nawiązaniu do zapytania ofertowego z dnia 23.10.2017 na dostawę, instalację i uruchomienie następujących modułów
Oprogramowanie klasy CAD 3D – 1 szt.
Oprogramowanie projektowe – 1 szt.

w związku z realizacją projektu nr WND-RPSL.03.03.00-24-094G-16-002 o tytule:
Inwestycja w innowacyjne specjalistyczne oprogramowania przeznaczone dla optymalizacja procesów B2B oraz B2E w relacjach z kontrahentami, wykonawcami i pracownikami.

Niniejszym informujemy, że obligatoryjny termin realizacji zamówienia/umowy to 30.06.2018.
Komunikat z dnia 23.10.2017
Szanowni Państwo!

W nawiązaniu do zapytania ofertowego z dnia 23.10.2017 na dostawę, instalację i uruchomienie następujących modułów przeznaczonych dla optymalizacji procesów B2B i B2E a to:
1.Oprogramowanie bazy danych – 1 szt.
2.moduł rejestracji i rozliczania zleceń produkcyjnych – 1 szt.
3.moduł Kadry-płace – 1 szt.
4. moduł do komunikacji z terminalami pracowniczymi – 1 szt.
5. moduł Terminal pracowniczy B2E – 1 szt.
6.moduł Zamówienia i zakup – 1 szt.
7.moduł Sprzedaż – 1 szt.
8.moduł Gospodarki magazynowej – 1 szt.

w związku z realizacją projektu nr WND-RPSL.03.03.00-24-094G-16-002 o tytule:
Inwestycja w innowacyjne specjalistyczne oprogramowania przeznaczone dla optymalizacja procesów B2B oraz B2E w relacjach z kontrahentami, wykonawcami i pracownikami.

Niniejszym informujemy, że odnośnie pozycji 1.Oprogramowanie bazy danych – 1 szt. wymaga się i oczekuje dostarczenia nie mniej niż 11 licencji (a nie 12 jak omyłkowo zapisano w zapytaniu).


Zapytanie ofertowe - Usługa doradcza


Komunikat
Szanowni Państwo!

W nawiązaniu do zapytania ofertowego z dnia 23.10.2017 na wykonanie
Usługa doradcza - analiza i ekspertyza informatyczna na rzecz optymalizacji procesów (1 komplet)

w związku z realizacją projektu nr WND-RPSL.03.03.00-24-094G-16-002 o tytule:
Inwestycja w innowacyjne specjalistyczne oprogramowania przeznaczone dla optymalizacja procesów B2B oraz B2E w relacjach z kontrahentami, wykonawcami i pracownikami.

Niniejszym informujemy, że po weryfikacji ofert wybrano ofertę i udzielono zamówienia firmie
VenCo SH spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp. k.
ul. Niedźwiedziniec 14A/7,
41-506 Chorzów
NIP: 954-21-91-969
KRS: 0000647025.


Dziękujemy za możliwość współpracy.
Pozostajemy z wyrazami szacunku.


Zapytanie ofertowe - Serwer bazy danych


Komunikat
Szanowni Państwo!

W nawiązaniu do zapytania ofertowego z dnia 23.10.2017 na dostawę, instalację i uruchomienie następujących nowych środków trwałych – sprzętu informatycznego:
1. Serwer bazy danych i aplikacji,
2. Terminal pracownika - 2 szt.
3. Zestaw komputerowy – 1 szt.

w związku z realizacją projektu nr WND-RPSL.03.03.00-24-094G-16-002 o tytule:
Inwestycja w innowacyjne specjalistyczne oprogramowania przeznaczone dla optymalizacja procesów B2B oraz B2E w relacjach z kontrahentami, wykonawcami i pracownikami.

Niniejszym informujemy, że po weryfikacji ofert wybrano ofertę i udzielono zamówienia firmie
VenCo SH spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp. k.
ul. Niedźwiedziniec 14A/7,
41-506 Chorzów
NIP: 954-21-91-969
KRS: 0000647025.

Dziękujemy za możliwość współpracy.
Pozostajemy z wyrazami szacunku.


Zapytanie ofertowe - Moduły dla optymalizacji procesów B2B i B2E


Komunikat
Szanowni Państwo!

W nawiązaniu do zapytania ofertowego z dnia 23.10.2017 na dostawę, instalację i uruchomienie następujących modułów
przeznaczonych dla optymalizacji procesów B2B i B2E a to:
1.Oprogramowanie bazy danych – 1 szt.
2.moduł rejestracji i rozliczania zleceń produkcyjnych – 1 szt.
3.moduł Kadry-płace – 1 szt.
4. moduł do komunikacji z terminalami pracowniczymi – 1 szt.
5. moduł Terminal pracowniczy B2E – 1 szt.
6.moduł Zamówienia i zakup – 1 szt.
7.moduł Sprzedaż – 1 szt.
8.moduł Gospodarki magazynowej – 1 szt.

w związku z realizacją projektu nr WND-RPSL.03.03.00-24-094G-16-002 o tytule:
Inwestycja w innowacyjne specjalistyczne oprogramowania przeznaczone dla optymalizacja procesów B2B oraz B2E w relacjach z kontrahentami, wykonawcami i pracownikami.

Niniejszym informujemy, że po weryfikacji ofert wybrano ofertę i udzielono zamówienia firmie
VenCo SH spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp. k.
ul. Niedźwiedziniec 14A/7,
41-506 Chorzów
NIP: 954-21-91-969
KRS: 0000647025.

Dziękujemy za możliwość współpracy.
Pozostajemy z wyrazami szacunku.


Zapytanie ofertowe - Moduły zaawansowanej optymalizacji


Komunikat
Szanowni Państwo!

W nawiązaniu do zapytania ofertowego z dnia 23.10.2017 na dostawę, instalację i uruchomienie następujących modułów przeznaczonych dla zaawansowanej optymalizacji procesów B2B i B2E oraz planistycznych a to:
1. moduł Zaawansowane planowanie i harmonogramowanie produkcji - APS (Advanced Planning and Scheduling) – 1 szt.
2. moduł WorkFlow – 1 szt.
3. moduł Strumieniowa hurtownia danych – 1 szt.
4. moduł Portal B2B – 1 szt.

w związku z realizacją projektu nr WND-RPSL.03.03.00-24-094G-16-002 o tytule:
Inwestycja w innowacyjne specjalistyczne oprogramowania przeznaczone dla optymalizacja procesów B2B oraz B2E w relacjach z kontrahentami, wykonawcami i pracownikami.

Niniejszym informujemy, że po weryfikacji ofert wybrano ofertę i udzielono zamówienia firmie
VenCo SH spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp. k.
ul. Niedźwiedziniec 14A/7,
41-506 Chorzów
NIP: 954-21-91-969
KRS: 0000647025.

Dziękujemy za możliwość współpracy.
Pozostajemy z wyrazami szacunku.


Zapytanie ofertowe - Oprogramowanie Projektowe i klasy CAD 3D


Komunikat
Szanowni Państwo!

W nawiązaniu do zapytania ofertowego z dnia 23.10.2017 na dostawę, instalację i uruchomienie następujących modułów
Oprogramowanie klasy CAD 3D – 1 szt.
Oprogramowanie projektowe – 1 szt.

w związku z realizacją projektu nr WND-RPSL.03.03.00-24-094G-16-002 o tytule:
Inwestycja w innowacyjne specjalistyczne oprogramowania przeznaczone dla optymalizacja procesów B2B oraz B2E w relacjach z kontrahentami, wykonawcami i pracownikami.

Niniejszym informujemy, że po weryfikacji ofert wybrano ofertę i udzielono zamówienia firmie
VenCo SH spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp. k.
ul. Niedźwiedziniec 14A/7,
41-506 Chorzów
NIP: 954-21-91-969
KRS: 0000647025.

Dziękujemy za możliwość współpracy.
Pozostajemy z wyrazami szacunku.